NOWY NUMER TCN

Artykuły:

TCN na spotkaniu z Anną Marią Anders

Wizyta Anny Marii Anders w Tarnowie, córki generała Władysława Andersa, będącej sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikem prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, okazała się okazją do promocji czasopisma „Tarnowskie Colloquia Naukowe” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Jako pamiątkę tego ważnego spotkania Redakcja TCN wręczyła Pani Minister najnowszy numer naszego uczelnianego czasopisma, który został przyjęty z zainteresowaniem.

Zapraszamy do oglądnięcia materiału ze spotkania, szczególnie od 6 minuty, kiedy możemy posłuchać o TCN i PWSZ. Tym bardziej cieszy fakt, że przygotowała go Paulina Kuczera, absolwentka naszej Uczelni.

http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/17053,tarnow-goscil-anne-marie-anders.html

Wielki sukces tarnowskiej nauki

Szanowni Państwo w dniu 17 marca 2017 r. w PWSZ w Tarnowie odbyła się promocja „Tarnowskich Colloquiów Naukowych”. Okazją do spotkania była publikacja dwóch pierwszych numerów TCN inicjujących serię nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej oraz nauk humanistycznych.

Uroczystość tę zaszczyciło, oprócz Wysokich Władz Uczelni, swoją obecnością wielu znakomitych gości, w tym Pan dr Kazimierz Koprowski – Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa oraz Pan dr Grzegorz Kądzielawski – Dyrektor Gabinetu Politycznego Premiera. Miłym akcentem był list gratulacyjny Pana dra Jarosława Gowina – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Serce rosło na widok sali wypełnionej tyloma osobami zainteresowanymi rozwojem tarnowskiej nauki, w szczególności nauczycielami akademickimi i studentami, nauczycielami i uczniami tarnowskich szkół.

Szanowni i Drodzy Goście dzięki Wam, Waszej obecności nasza niewielka uroczystość stała się wydarzeniem niezwykłym, niepowtarzalnym i niezapomnianym.

Z wyrazami szacunku
Redakcja „Tarnowskich Colloquiów Naukowych”

 

O nas

„Tarnowskie Colloquia Naukowe. Tarnow Scientific Colloquia” są ogólnouczelnianym recenzowanym czasopismem naukowym, w którym publikowane są artykuły pracowników PWSZ oraz autorów zewnętrznych w tematycznych tomach, uwzględniających specyfikę badawczą i różnorodność metodologiczną poszczególnych dyscyplin naukowych.

Pierwszy numer, pod red. Agnieszki Jankowicz-Szymańskiej oraz Małgorzaty Kołpy, zawiera teksty z dyscypliny Zdrowia i kultury fizycznej i inicjuje cykl wydawniczy TCN. Następny numer poświęcony jest naukom humanistycznym. Przygotowywane są kolejne numery tematyczne. Zamieszczane w czasopiśmie artykuły są tekstami autorskim, oryginalnymi i pierwodrukami. W zamyśle TCN będzie dążyło do stania się czasopismem punktowanym.

„Tarnowskie Colloquia Naukowe” to nowatorska inicjatywa, mogąca przyczynić się do rozwoju środowiska naukowego tarnowskiej Uczelni. To przedsięwzięcie pokazujące, że spotkanie ludzi, którzy chcą rozwijać naukę i są otwarci na wspólną rozmowę (a to właśnie etymologicznie znaczy słowo colloquium, znajdujące się w nazwie czasopisma), może zaprocentować. Efektem jest wydany numer pierwszy oraz powstające następne. To dobry początek, który pozwala myśleć o wypracowaniu rozpoznawalnej i identyfikowanej z PWSZ marki – TCN-u jako czasopisma ludzi nauki w Tarnowie.