O nas

„Tarnowskie Colloquia Naukowe. Tarnow Scientific Colloquia” są ogólnouczelnianym recenzowanym czasopismem naukowym, w którym publikowane są artykuły pracowników PWSZ oraz autorów zewnętrznych w tematycznych tomach, uwzględniających specyfikę badawczą i różnorodność metodologiczną poszczególnych dyscyplin naukowych.

Pierwszy numer, pod red. Agnieszki Jankowicz-Szymańskiej oraz Małgorzaty Kołpy, zawiera teksty z dyscypliny Zdrowia i kultury fizycznej i inicjuje cykl wydawniczy TCN. Następny numer poświęcony jest naukom humanistycznym. Przygotowywane są kolejne numery tematyczne. Zamieszczane w czasopiśmie artykuły są tekstami autorskim, oryginalnymi i pierwodrukami. W zamyśle TCN będzie dążyło do stania się czasopismem punktowanym.

„Tarnowskie Colloquia Naukowe” to nowatorska inicjatywa, mogąca przyczynić się do rozwoju środowiska naukowego tarnowskiej Uczelni. To przedsięwzięcie pokazujące, że spotkanie ludzi, którzy chcą rozwijać naukę i są otwarci na wspólną rozmowę (a to właśnie etymologicznie znaczy słowo colloquium, znajdujące się w nazwie czasopisma), może zaprocentować. Efektem jest wydany numer pierwszy oraz powstające następne. To dobry początek, który pozwala myśleć o wypracowaniu rozpoznawalnej i identyfikowanej z PWSZ marki – TCN-u jako czasopisma ludzi nauki w Tarnowie.