Rada Naukowa

Adam Juszkiewicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Krzysztof Firlej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Jadwiga Laska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Eligiusz Madejski
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Michał Nawrocki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie