Redakcja

REDAKTOR NACZELNY
Michał Nawrocki

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Sebastian Bielecki
Agnieszka Jankowicz-Szymańska
Małgorzata Kołpa
Eliza Krzyńska-Nawrocka
Rafał Kurczab

SEKRETARZ REDAKCJI
Eliza Krzyńska-Nawrocka